Prowadzenie ksiąg podatkowych

Biuro MGH Wrocław oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowychMgH Wrocław to prowadzenie ksiąg rachunkowych w atrakcyjnych cenach i podatkowych w oparciu o najnowsze przepisy prawne. Dzięki temu masz pewność, że prowadząc księgowość Twojej firmy zawsze dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązania w oparciu o obowiązujące przepisy.

Zakres naszych usług (prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych):

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
- sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [PIT-5], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji od towarów i usług ]VAT-7]

Biuro MGH Wrocław to także prowadzenie księgowości w zakresie ryczałtów i rozliczeń:

- rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego
- ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego
- ewidencja podatku od towarów i usług
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Nasze usługi oferujemy w bardzo atrakcyjnych cenach. Jeśli interesują Cię konkretne stawki, skontaktuj się z nami:

tel: 71 328 78 25
e-mail:
biuro@mgh.pl

Uwaga: do skorzystania z naszych usług księgowych zapraszamy firmy z całej Polski. Szczególnie z Warszawy i okolic oraz firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Przekonaj się, że profesjonalne prowadzenie księgowości nie musi być drogie!