Płace i kadry

Biuro MGH Wrocław proponuje następujące usługi w zakresie MgH Wrocław to usługi prowadzenia kadr i płac w atrakcyjnych cenachpłac i kad:

- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku do pracy, sporządzanie miesięcznych list płac pracowników oraz rozliczanie umowy zlecenia i o dzieło
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
- wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i
- przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
- na koniec każdego roku kalendarzowego sporządzamy zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne o zdrowotne, rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [PIT-11] (PIT-8A)
- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
- rozliczenie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy zgodnie z kodeksem pracy
- tworzenie systemów i rozkładów czasu pracy
- opracowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń i ZFŚS
- doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy

Nasze usługi dotyczące płac i kadr oferujemy w bardzo atrakcyjnych cenach. Jeśli interesują Cię konkretne stawki, skontaktuj się z nami:

tel: 71 328 78 25
e-mail:
biuro@mgh.pl

Uwaga: do skorzystania z naszych usług zapraszamy firmy z całej Polski. Szczególnie z Warszawy i okolic oraz firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Przekonaj się, że wysoka jakość usług nie musi być droga!