Pełna księgowość

Pełna księgowość to jedna z najbardziej sformalizowanych MgH Wrocław to pełna księgowość w atrakcyjnych cenachi zaawansowanych usług księgowych. Ta forma opodatkowania narzuca firmie konieczność bardzo dokładnej ewidencji wszystkich powstałych zobowiązań i należności.

Biuro rachunkowe MGH Wrocław gwarantuje Ci prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości. Warto abyś skorzystał z naszej oferty - pełna księgowość wymaga bowiem zaawansowanej wiedzy i przygotowania z zakresu rachunkowości.

Nasze usługi z zakresu pełnej księgowości:

- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont (polityka rachunkowości)
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości i - zakładowym planem kont
- wyprowadzanie zaległości księgowych (nie dotyczy stałych klientów)
- sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych [CIT-2] i podatku od towarów i usług [VAT-7]
- okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
- sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z załącznikami, rachunkiem zysków i strat oraz przygotowanie informacji dodatkowej, sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu [CIT-8]

Nasze usługi oferujemy w bardzo atrakcyjnych cenach. Jeśli interesują Cię konkretne stawki, skontaktuj się z nami:

tel: 71 328 78 25
e-mail:
biuro@mgh.pl

Uwaga: do skorzystania z naszych usług zapraszamy firmy z całej Polski. Szczególnie z Warszawy i okolic oraz firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Przekonaj się, że wysoka jakość usług nie musi być droga!